Aplicația MyAccount

Ai toate serviciile într-un singur loc!

Servicii interconectare

Servicii de acces și interconectare

Telekom Romania Mobile

În link-urile de mai jos regăsești Oferta de Referință pentru Interconectarea cu rețeaua publică de telefonie mobilă operată de Telekom Romania Mobile, în vederea terminării apelurilor la puncte mobile în rețea, precum și Acordul Standard de Interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte mobile și puncte fixe în rețeaua Telekom Romania Mobile, versiuni in vigoare incepand cu data de 01 mai 2018.

Oferta de referință pentru interconectare

Acordul standard de interconectare

Acordul standard de interconectare - varianta editabilă

Oferta de referinta privind accesul operatorilor de telecomunicatii la infrastructura retelei RO-NET

Telekom Romania Communications 

Servicii de interconectare

Serviciile de interconectare, inclusiv serviciile de colocare, se furnizează pe baza unui acord comercial de interconectare incheiat între Telekom Romania și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care beneficiază de dreptul de a se interconecta și are la baza oferta de referință pentru interconectare (ORI).

Serviciile de interconectare includ o gama variată de opțiuni:

 • Interconectarea fizica (Meet Me Rack) – furnizează interconectarea directă între echipamentele clienților folosind elementele de infrastructură a rețelei:

  • Meet Me Rack: interconectare directă în același spațiu de colocare

  • Meet Me Rack Extins: interconectare directă când cel puțin un client nu este gazduit în spațiul de colocare

 • Interconectare Virtuală – furnizează conectivitate de tip punct-la-punct/multipunct, folosind un echipament activ pentru funcțiunea cross-connect:

  • Virtual Meet Me Rack: oferă conectivitate punct-la-punct/punct-la-multipunct în același Centru Neutru de Colocare, folosind funcțiunea cross-connectors

  • Virtual Meet Me Room: furnizează conectivitate punct la punct/punct la multipunct între două Centre Neutre de Colocare diferite, folosind funcțiunea cross-connect și rețeaua de transport.

 • Servicii de voce

  • Originare trafic

  • Terminare trafic

  • Tranzitare trafic

  • Apeluri de la oricine la oricine

  • Acces la numerele non-geografice și la serviciile cu numerotație scurtă

 • Servicii de date: servicii de linii închiriate segmente terminale

 • Servicii de colocare

 • Serviciul de preselectare a transportatorului

Oferta de referință pentru interconectare ("ORI") constituie baza acordului comercial de interconectare dintre Telekom Romania și furnizorii de servicii de comunicații destinate publicului, care beneficiază de dreptul de a se interconecta.

Acest document a fost elaborat pe baza Deciziei ANCOM nr. 147/2002 cu modificările și completările ulterioare și actualizat conform Deciziilor ANCOM nr. 366/2014 și nr. 37/2018.

Oferta de referință pentru interconectare (ORI)

Informații de rețea ORI

Modificările la ultima versiune ORI

Oferta de referinta privind accesul operatorilor de telecomunicatii la infrastructura retelei RO-NET

 

Acces necondiționat la bucla locală

Furnizarea serviciilor de acces necondiţionat la bucla locală, inclusiv serviciile de colocare, se realizează pe baza unui acord comercial de acces încheiat între Telekom Romania și operatorii de rețele publice de comunicații sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care are la bază oferta de referință pentru acces necondiționat la bucla locală (ORA).

Oferta de referință pentru acces necondiționat la bucla locală ("ORA") constituie baza acordului comercial de acces dintre Telekom Romania și operatorii de rețele publice de comunicații sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

În conformitate cu legislația română și fără a afecta niciun contract de acces în vigoare, Telekom Romania își rezervă dreptul de a modifica ORA în conformitate cu deciziile emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicații (ANRC).

Acordul Standard de Acces este un acord cadru elaborat în conformitate cu oferta de referință pentru accesul necondiționat la bucla locală (ORA), care permite operatorilor de rețele publice de comunicații și furnizorilor de servicii de comunicații destinate publicului să aleagă produse, servicii și facilități în vederea obținerii accesului necondiționat la bucla locală.

Oferta de referință pentru acces necondiționat la bucla locală (ORA)

Oferta de referință pentru acces necondiționat la bucla locală (ORA) - Editabil

Modificările la ultima varianta ORA

Specificații tehnice pentru acces necondiționat la bucla locală

Informații de rețea ORA

Servicii de colocare

Serviciile de colocare sunt destinate operatorilor autorizați de rețele publice de comunicații electronice care pentru interconectarea cu rețeaua publica de telefonie fixă a Telekom Romania, optează pentru amplasarea echipamentelor specifice în spațiile Telekom Romania.

Serviciile de colocare în baza ofertei de referință pentru interconectare (ORI).

Serviciile de colocare în baza ofertei de referință pentru interconectare (ORI) sunt explicitate în oferta ORI și acordul standard de interconectare și sunt următoarele:

      1. Colocare fizică în interiorul clădirii Telekom Romania:

 • În modul separat

 • În dulap pentru un rack standard

      2. Colocare fizică în exteriorul clădirii Telekom Romania, pe teren neconstruit sau în alte construcții destinate activităților de comunicații electronice din spațiul Telekom Romania (adiacentă sau învecinată)

      3. Colocare virtuala în interiorul sau exteriorul clădirii Telekom Romania fără a permite accesul fizic al personalului operatorului la echipamentele de interconectare; ele sunt operate și întreținute de personalul Telekom Romania.

Serviciile de colocare oferite nu exclud posibilitatea furnizării unor produse de colocare diferite, cu respectarea reglementărilor în vigoare, pe baza unor înțelegeri bilaterale.

Serviciile de colocare în baza ofertei de referință pentru acces necondiționat la bucla locala (ORA) sunt explicitate în oferta ORA-  Corpul principal și Acordul Standard de Acces și sunt următoarele:

      1. Colocarea echipamentelor în spațiul Telekom Romania:

 • Colocare fizică în spații separate - echipamentele operatorului sunt într-o încăpere individualizată pentru operatorul respectiv, cu acces direct din exteriorul clădirii Telekom Romania;

 • Colocare fizică în spații comune (mixtă) - echipamentele operatorului se află într-o încăpere împreună cu echipamentele Telekom Romania sau ale altor operatori;

 • Colocare virtuală în interiorul clădirii Telekom Romania fără a permite accesul fizic al personalului operatorului la echipamentele de interconectare; ele sunt operate și întreținute de personalul Telekom Romania

      2. Colocarea la distanță în exteriorul clădirii Telekom Romania – în spațiul proprietate a operatorului sau închiriat de la terți

Serviciile de colocare oferite nu exclud posibilitatea furnizării unor produse de colocare diferite, cu respectarea reglementărilor în vigoare, pe baza unor înțelegeri bilaterale.

Specificații tehnice pentru interfețe